Psykolog

Kristin Lyse


Spesialist i klinisk voksenpsykologi & klinisk psykologi med psykoterapi. Psykoanalytiker

Terapi, veiledning og kollegastøtte

TJENESTER

Terapi

Individuell kort- eller langtids psykoterapi. Kriser eller ulike vansker som PTSD, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvang, kroppslige plager, skremmende impulser, avhengighetsproblematikk osv.


45 min, 1350 kr

Psykoanalyse

Samtaler 3 - 5 ganger pr uke, vanligvis over år, innrettet for individuell forståelse og gjennomarbeiding av vansker. Kan føre til grunnleggende og varige endringer.


45 min, pris etter avtale.

Veiledning

Veiledning til ulike kategorier av helsearbeidere, som ledd i  spesialisering eller videreutdanninger.

Godkjent veileder og læreterapeut ved Institutt for Psykoterapi.

Godkjent som "tilsvarende terapeut" og "erfaren veileder" ved Den norske legeforening.


45 min, pris etter avtale.

Kollegastøtte

Kollegial assistanse for leger og psykologer.


45 min, pris etter avtale.


TILNÆRING

Individuell tilnærming til psykologisk endring

Enkelte ganger har en persons vansker et begrenset omfang og årsakssammenheng (f.eks. akutte hendelser, kriser og belastninger). Andre ganger har problemene sammenheng med vanskelige livserfaringer som har fått betydning for deg, ditt selvbilde og din måte å forholde deg til andre på, dvs. mer komplekse sammenhenger.


Vanskene kan gi seg utslag i ulike plager som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvang, kroppslige plager, skremmende impulser, avhengighetsproblematikk osv.


En psykoanalytisk orientert psykoterapi eller psykoanalyse kan gi deg større innsikt i hva vanskene eller symptomene kommer av og gi bedre kontroll og mestring over det som i større eller mindre grad har styrt deg, og kanskje også ditt forhold til andre.

Min tilnærming er basert på samarbeid for å oppnå dine mål for behandlingen.

OM MEG

Erfaren psykolog med individuell tilnærming

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1995, med senere videreutdanning som psykologspesialist i Klinisk voksenpsykologi, som spesialist i Klinisk psykologi med Psykoterapi og psykoanalytiker. 


Jeg har bred erfaring fra offentlig og privat helsevesen.


Medlem i Norsk Psykologforening, Institutt for Psykoterapi (IPSY), Norsk Psykoanalytisk Forening (NPF) og International Psychoanalytical Association (IPA)

Praktiske opplysninger

Timebestilling, priser og lokalisering

Oppstart/første timer

Du vil i første omgang få time til vurdering/kartlegging (1 til 3 ganger), hvor jeg får vite mer om deg og hva dine vansker består i, og du får vite hvilken behandling jeg kan tilby. Vi vil snakke om hvordan samtalene kan legges opp videre, bl.a. i forhold til hyppighet og varighet

Timebestilling

Det er ikke nødvendig medhenvisning fra lege for helprivate pasienter.


For refusjonsbasert behandling må henvisningen sendes Felles henvisningsmottak. Ta kontakt for nærmere informasjon. 


Du kan henvende deg pr brev;

Psykolog Kristin Lyse

Olav Tryggvasons gate 24

7011 Trondheim


Du kan også ta kontakt via telefon 47294037, hvor du kan legge igjen beskjed med navn og telefonnummer, så tar jeg kontakt tilbake så snart som mulig.

Priser

Enkelttimer:

Terapi kr 1350 pr time.

Veiledning etter avtale.

Kollegastøtte etter avtale.


Helfo-refusjon: gjeldende egenandeler hos psykolog inntil frikortsgrensen.


Ved langvarig behandling eller kollegastøtte som krever flere timer pr uke gjelder egne priser.


Avbestillingsfrist:

Timer som ikke er avbestilt senest 3 virkedager i forveien, må betales i sin helhet. For psykoanalyse gjelder egne regler.   Priser endres pr 01.01